Praktijk in Hoorn, Wilhelminalaan 2a. Groepen mogelijk op locatie.
Werk is niet uitsluitend een bezigheid om voldoende geld te verdienen. Werk is de natuurlijke expressie van menselijk leven. (Menachem Schneerson)

Duurzame Inzetbaarheid.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een begrip dat al enige jaren centraal staat in HR-beleid. Is dat ook in uw organisatie het geval? Hoe dan ook, er is geen twijfel over mogelijk dat de arbeidsmarkt, het denken over arbeidsrelaties en de visie op werken in snel tempo veranderen. Dat vraagt veel van zowel werkgevers als van werknemers.
Van werknemers vraagt dit een actieve en toekomstgerichte houding in het kijken naar hun functioneren en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Doorgaande talent- en competentieontwikkeling en kennisversterking maakt hen minder afhankelijk van omstandigheden en vergroot de flexibiliteit, zodat zij meer eigen regie kunnen voeren over hun loopbaan.
Van werkgevers vraagt dit een ondersteunende en stimulerende insteek, die u mogelijk al faciliteert met (coachings)gesprekken, POP-gesprekken, het aanbieden van trainingen en opleiding. Jan Olijve Loopbaanbegeleiding kan hierin partner zijn van werkgevers en werknemers.

Loopbaanreflectie

De training “loopbaanreflectie” geeft medewerkers zicht op de vraag wat zij nodig hebben om een stevig fundament te leggen onder hun duurzame inzetbaarheid. Voor werkgevers is de “winst” een gemotiveerde, kansrijke en flexibele medewerker, die bewuste keuzes maakt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor ontwikkeling en loopbaan.

Vragen die onder andere aan de orde komen, zijn:

  • Heb ik alles in huis om in mijn huidige functie goed te functioneren en wat is nodig om dit te blijven doen?
  • Wat zijn mijn talenten, mijn kennis en mijn vaardigheden en wat kan ik daar (nog meer) mee?
  • Wat zijn mijn wensen ten aanzien van mijn werktoekomst? Wat motiveert en inspireert mij?
  • Hoe ontwikkel ik mijzelf als mens en wat betekent dit zowel op privégebied als op werkgebied?
  • Wat is de ontwikkeling binnen mijn vakgebied? Welke kansen biedt dit aan mij en welke bedreigingen liggen op de loer?
  • Mijn persoonlijke arbeidsmarkt-SWOT analyse

Op basis van deze en andere vragen stelt de medewerker zijn persoonlijke “arbeidsmarktfitplan” op. Dit plan kan een onderlegger zijn voor de gesprekken die deze heeft met zijn leidinggevende rondom functioneren, toekomstplannen en opleiding, doorstroom en uitstroom.

Loopbaanreflectie kan zowel ingezet worden voor een individuele medewerker als in-company in groepsverband.

Een informatie website is www.overduurzameinzetbaarheid.nl.duurzame inzetbaarheid

 

Back to Top