Praktijk in Hoorn, Wilhelminalaan 2a. Groepen mogelijk op locatie.
Werk is niet uitsluitend een bezigheid om voldoende geld te verdienen. Werk is de natuurlijke expressie van menselijk leven. (Menachem Schneerson)

Jobmarketing en sollicitatiebegeleiding.

Jobmarketing: Als je weet wat je wilt, hoe kom je daar dan?

Onderzoeken wat je talenten zijn, waar je inspiratie ligt, wat jij wilt bijdragen, zodat je uiteindelijk weet wat voor werk of functie je ambieert, is de eerste stap op weg naar een nieuwe baan. Het vinden van vacatures vraagt veel inzet en ook solliciteren vereist scherpte. Veel mensen hebben daar moeite mee, met als gevolg teleurstellingen en vooral ook gemiste kansen. Mijn ervaring is dat met een goede aanpak de kans op het vinden van geschikte banen en op geslaagde sollicitaties sterk vergroot wordt. Tegenwoordig gebruikt men hiervoor de term “jobmarketing.” Hieronder vallen onder andere het netwerken, opstellen van een goed CV en social media profiel, het opsporen van vacatures, de analyse van een vacature, het schrijven van een motivatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek.

Het is daarbij goed om je te realiseren dat:

  • De meeste vacatures nooit of pas heel laat gepubliceerd worden op vacaturesites en in kranten,
  • Een toenemend aantal (70%) vacatures “via-via” wordt vervuld en actief netwerken jouw kans sterk vergroot,
  • Het gebruik van social media steeds belangrijker wordt voor het vervullen van vacatures en het vinden van kandidaten,
  • Op een doorsnee vacature vaak wel 200 – 300 kandidaten solliciteren (ik ken voorbeelden van 500),
  • Solliciteren ook vaak op informele wijze plaats vindt,
  • Een recruiter bij een eerste selectie soms maar 20 seconden besteedt aan een CV,
  • Het googlen van kandidaten tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld is,
  • Er altijd vacatures zullen zijn.

Zelf doen of begeleid worden

Jobmarketing leent zich uitstekend voor zelfwerkzaamheid. Er is een aantal uitstekende werkboeken beschikbaar, zoals Het Grote Sollicitatiewerkboek. Door zelfredzaamheid te combineren met enkele gesprekken kun je over die aspecten die je lastig vindt sparren met een loopbaanbegeleider. Zo heeft jouw investering een hoog rendement.

Op mijn website www.cvbeoordelen.nl  vind je alle informatie over de wijze waarop ik je ook op dat stuk kan ondersteunen.

Back to Top