Praktijk in Hoorn, Wilhelminalaan 2a. Groepen mogelijk op locatie.
Werk is niet uitsluitend een bezigheid om voldoende geld te verdienen. Werk is de natuurlijke expressie van menselijk leven. (Menachem Schneerson)

Loopbaanreflectie.

Geen loopbaan lijkt meer zeker

De veertigjarige dienstjubilea raken zo langzamerhand uitgestorven. Vandaag de dag bestaan er beroepen, waarvan vijf jaar geleden nog niemand had gehoord. Over weer vijf jaar zijn er beroepen, die we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen. Robotisering, automatiseren van administratieve werkzaamheden, massa-ontslagen en geruisloze terugloop van arbeidsplaatsen bij gerenommeerde organisaties. Wie durft er hardop te zeggen dat zijn of haar loopbaan zich volgens plan en naar wens zal ontwikkelen?
Een interessant blog over dit onderwerp is “deze banen verdwijnen voor 2025 ….”

Duurzame inzetbaarheid is zelf regie nemen

Het toverwoord van de afgelopen jaren, “duurzame inzetbaarheid.” Vrij vertaald betekent dat voor mij: “er continu aan werken dat je ook over twee, vijf, tien of twintig jaar nog in staat bent om met jouw talent en kwaliteiten in je levensonderhoud te voorzien.”
Wat mij betreft is dat niet gebonden aan een loopbaan met betaald werk. Duurzaam inzetbaar zijn betekent ook dat je na of naast je werk met jouw talenten en kwaliteiten betekenisvolle activiteiten kunt blijven ontplooien. Betekenisvol voor jezelf en/of breder voor jouw omgeving of de maatschappij. Nu loopt er een regeling waarbij werknemers en zzp-ers onder bepaalde voorwaarden € 600,= subsidie kunnen krijgen voor een ontwikkeladvies. (zie subsidie ontwikkeladvies 45 plus)

Ploegen, zaaien, oogsten

Dat betekent ploegen, zaaien en dan pas oogsten. Concrete activiteiten die jouw duurzame inzetbaarheid bevorderen, zijn bijvoorbeeld:

 • frequent reflecteren op jouw functioneren en feedback vragen van de mensen om je heen,
 • het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van bijscholingsactiviteiten, permanente educatie,
 • in contact komen en blijven met vakgenoten en professionals uit andere (aanpalende) vakgebieden,
 • periodiek, maar ten minste één keer per jaar, uitgebreid stilstaan bij jezelf, jouw talenten en inspiratie, bij werk en loopbaan,
 • werk maken van functionerings- en POPgesprekken,
 • deelnemen aan intervisiegroepen,
 • het bijhouden van ontwikkeling in het eigen vakgebied, zowel als in andere vakgebieden,
 • het onderhouden van je netwerk, zowel persoonlijk als met behulp van social media,
 • jezelf één keer per twee jaar de vraag stellen: “komen mijn talenten in dit werk de komende twee jaar nog steeds tot hun recht en blijf ik geïnspireerd.”

Reflectie op Loopbaan ter voorbereiding op bv POP-gesprek

In drie gesprekken stil staan bij vragen als:

 • De huidige situatie: wat gaat goed, wat gaat minder, wat vraagt aandacht?
 • Hoe is de balans tussen werk en de rest van mij leven?
 • Wat is jouw persoonlijke loopbaanvisie voor de komende twee jaar?
 • Wat heb je daarvoor de komende tijd te doen en/of te laten?
 • Wat is nodig in de komende periode, langs welke weg worden de doelen bereikt?
 • Wat investeert de medewerker en welke ondersteuning vraagje van de werkgever?

Je komt goed beslagen ten ijs, weet wat je wilt en kunt aan jouw leidinggevende duidelijk maken hoe hij kan bijdragen aan het slagen van jouw plannen.

Persoonlijke coaching

In een aantal gesprekken dieper ingaan op vragen naar aanleiding van situaties op het werk. Formuleren van concrete doelen om anders met die situaties om te gaan.

Back to Top