Praktijk in Hoorn, Wilhelminalaan 2a. Groepen mogelijk op locatie.
Werk is niet uitsluitend een bezigheid om voldoende geld te verdienen. Werk is de natuurlijke expressie van menselijk leven. (Menachem Schneerson)

Missie.

Het is mijn missie om:

mensen in staat te stellen, door het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van hun talenten een zinvol bestaan op te bouwen, waarbij zij zoveel mogelijk zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Ik ga ervan uit dat:

  • ieder mens unieke talenten heeft,
  • ieder mens het recht heeft om deze talenten te ontwikkelen en in te zetten,
  • ieder mens hiervoor in beginsel zelf verantwoordelijk is en waar nodig en gewenst ondersteuning moet kunnen krijgen.

Ik doe dit door:

  • mensen individueel en groepsgewijs te begeleiden in trajecten gericht op loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei, waardoor zij beter in staat zijn om op een bij hen passende manier zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien,
  • werkgevers te ondersteunen bij het creëren van een omgeving waarin talent optimaal benut en ontwikkeld kan worden om zo een bijdrage te leveren aan het realiseren van hun organisatiedoelstellingen.

Blokker,

1 april 2014

jan olijve

Back to Top